ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2016

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 211

ಕಲಿವ ಶ್ರಮವಿರದೆ ಅರಿವು ಬಂದೀತೆ
ಇರುವಲ್ಲೆ ನಿಂತಿರಲು ದಾರಿ ಸವೆದೀತೆ|
ಆರಂಭವದು ವಿಷ ಅಂತ್ಯದಲಿ ಅಮೃತವು
ಪರಮಪದಕಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸು ಮೂಢ||


ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 9, 2016

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 210

ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೊಡೆ ಪಾಪ ಹೋಗುವುದೆ
ತನುಶುಚಿಯಾಗಿರಲು ಮನಶುಚಿಯಾಗುವುದೆ |
ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಕೊಡುವವನು ಅವನಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ನೀನರಿಯದಿರೆ ಫಲವಿಲ್ಲ ಮೂಢ ||


ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2016

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 209

ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಮಣಮಣಿಸೆ ಜಪವೆನಿಸುವುದೆ
ಒಳಗಣ್ಣು ತೆರೆದು ಧ್ಯಾನಿಪುದೆ ಜಪವು |
ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆಯೆಂದು ಪರದಾಡಿದೊಡೇನು
ಮನಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದಿರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮೂಢ ||